/*secondary navigation*/

Publicacions i INFORMES de polítiques

Publicacions

Compartirem les nostres publicacions aquí.

Informes de polítiques i recomanacions polítiques

Compartirem els nostres resums de polítiques aquí.

A més, el projecte produirà recomanacions polítiques per a vies de transició justa.

D5.3 Recomanacions de polítiques per a vies de transició justa

 • Anàlisi de les vies produïdes i conjunt de principis polítics per a la seva implementació al nivell local, nacional i de la UE. El lliurable conté recomanacions basades en el procés de deliberació i inclou un conjunt comú de principis polítics per a la seva implementació als nivells local, nacional i de la UE.

Aquest document estarà disponible per a la descàrrega a la secció de lliurables més avall una vegada finalitzat.

Infografies

En aquesta secció compartirem infografies del projecte i interpretacions gràfiques sobre els grups de discussió.

Guies

TANDEM produirà les següents guies:

D2.1 Kit d’eines i guia de recerca transdisciplinària de TANDEM

 • Un kit d’eines i una guia per dur a terme l’enfocament basat en l’art de TANDEM, la creació de mapes dels sistemes i l’avaluació de l’impacte de les intervencions amb les parts interessades. Aquest lliurable inclourà: 1) directrius per als responsables dels estudis de cas per utilitzar l’enfocament basat en l’art als grups de discussió; 2) una guia que permetrà a cada responsable de l’estudi de cas realitzar el mapatge del sistema aplicant mètodes de modelització participativa i utilitzant programari per desenvolupar mapes del sistema; i 3) Directrius per a avaluacions sòlides i significatives que s’integraran a la interfície de MAMCA-SIS.

D5.4 Guia de metodologíes deliberatives

 • Guia sobre les deliberacions ciutadanes per a una transició justa, incloent-hi exemples, bones pràctiques i consells pràctics basats en el projecte i altres intervencions d’última generació. Aquesta guia sobre les deliberacions ciutadanes per a una transició justa es basarà en les experiències i aprenentatges adquirits durant la planificació i implementació dels grups de discussió de deliberació ciutadana durant el projecte.

Les guies estaran disponibles per a la descàrrega a la secció de lliurables més avall una vegada estiguin finalitzades.

LLIURABLES

TANDEM produirà els següents lliurables:

Nou: Els documents D1.1 i D1.2 estan disponibles per a la descàrrega.

D1.1 Revisió bibliogràfica i base de dades bibliogràfica sobre concepcions de justícia i igualtat en les polítiques de transició.

Un informe que inclou un estat de l’art de les polítiques de transició que cobreixen les diferents dimensions de justícia (social, espacial, temporal) i una base de dades bibliogràfica sobre el camp de recerca, que guiarà el treball del projecte.

D1.2 Revisió de projectes passats: grups vulnerables afectats per les polítiques de transició.

Informe que analitza els grups vulnerables afectats per les polítiques de transició en iniciatives passades. Aquest lliurable tindrà la forma d’un informe que analitza iniciatives passades en què els grups vulnerables van ser afectats per les polítiques de transició, com ara projectes locals, regionals, nacionals i europeus, polítiques i activitats d’ONG, per aprendre’n.

D2.1 Kit d’eines i guia de recerca transdisciplinària de TANDEM

Un kit d’eines i una guia per dur a terme l’enfocament basat en l’art de TANDEM, la creació de mapes dels sistemes i l’avaluació de l’impacte de les intervencions amb les parts interessades. Aquest lliurable inclourà: 1) directrius per als responsables dels estudis de cas per utilitzar l’enfocament basat en l’art als grups de discussió; 2) una guia que permetrà a cada responsable de l’estudi de cas realitzar el mapatge del sistema aplicant mètodes de modelització participativa i utilitzant programari per desenvolupar mapes del sistema; i 3) Directrius per a avaluacions sòlides i significatives que s’integraran a la interfície de MAMCA-SIS.

D1.3 Anàlisi del context i de les parts interessades per als cinc estudis de casos europeus.

  Informe sobre cada estudi de cas, que abasta les polítiques relacionades, els actors, els procediments de presa de decisions, les implicacions en els grups socials vulnerables, vinculats als perfils de les parts interessades, l’avaluació inicial de les transicions, l’anàlisi de les desigualtats i les narratives dominants de justícia. Aquesta anàlisi en profunditat permetrà als socis del projecte identificar els “representants de les parts interessades” més interessants per a la participació.

  D3.1 Conclusions sobre les deliberacions de cada estudi de cas: vies de transició preferides i estratègies de mitigació.

   Les conclusions dels grups de discussió de tots els estudis de cas. Aquest lliurable conté les visions i els plans de ruta cap als futurs climàtics preferits, així com les vies de transició preferides i les estratègies de mitigació.

   D4.1 Avaluació de l'impacte sistèmic.

    Model semi-quantitatiu per comprendre els possibles escenaris futurs per als estudis de cas (que considera les polítiques i intervencions per a cada estudi de cas en base als criteris de les parts interessades definits a la Subtasca 3.1.3) i una anàlisi de les intervencions i la força dels punts de palanca que aborden.

    D4.2 Resultats de les avaluacions del MAMCA-SIS a través dels estudis de cas.

     Informe sobre les avaluacions de les intervencions per part dels ciutadans utilitzant el MAMCA-SIS per a cada estudi de cas. Això mostra: 1) quines parts interessades es veuen afectades, 2) com es veuen afectades, en quin criteri d’avaluació i amb quina intensitat es produeix aquest efecte.

     D5.1 Informe transversal sobre la comparació i alineació de les narratives de justícia entre els casos d'estudi.

      Informe sobre les diferències en les narratives cocreades en els estudis de cas per comprendre les principals similituds i diferències. Aquest informe contindrà les principals conclusions de la comparació en un llenguatge no tècnic per a tots els públics objectiu.

      D5.2 Informe transversal sobre els impactes de les intervencions de les polítiques de transició.

       Conclusions sobre les intervencions en els estudis de cas en termes d’acceptabilitat, resultats i impactes. Aquest informe conté una comparació dels impactes mesurats i avaluats de les intervencions en els estudis de cas per arribar a conclusions sobre aquestes intervencions en termes d’acceptabilitat, resultats i impactes.

       D5.3 Recomanacions de polítiques per a vies de transició justa

        Anàlisi de les vies produïdes i conjunt de principis polítics per a la seva implementació al nivell local, nacional i de la UE. El lliurable conté recomanacions basades en el procés de deliberació i inclou un conjunt comú de principis polítics per a la seva implementació als nivells local, nacional i de la UE.

        D5.4 Guia de metodologies deliberatives.

         Guia sobre les deliberacions ciutadanes per a una transició justa, incloent exemples, bones pràctiques i consells pràctics basats en el projecte i altres intervencions d’última generació. Aquesta guia sobre les deliberacions ciutadanes per a una transició justa es basarà en les experiències adquirides durant la planificació i implementació dels panells de deliberació durant el projecte.

         Els lliurables estaran disponibles per a la descàrrega una vegada estiguin finalitzats.

         This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.