/*secondary navigation*/

DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE

MAMCA-SIS (Anàlisi Multiactor, Multicriteri, basada en Puntuació d’Impacte) és un mètode d’avaluació innovador per donar suport a la presa de decisions en projectes complexos, quantificant els beneficis i càrregues de les alternatives del projecte per a diferents stakeholders. Es distingeix d’altres mètodes d’avaluació quantitatius en dos aspectes fonamentals: 1) no compensabilitat, és a dir, la distinció entre impactes positius i negatius; i 2) no relativitat, és a dir, les puntuacions atorgades a les alternatives no depenen de la puntuació de les altres alternatives sinó només d’una línia de base universal.

La tècnica va ser desenvolupada per a problemes de presa de decisions que no poden abordar-se amb els algoritmes de classificació dels mètodes convencionals d’AMC. Tots els mètodes d’avaluació es basen en dos tipus d’inputs: fets “objectius” (per exemple, emissions de CO2, qualitat de l’aire) i la valoració dels fets basada en valors o ideologia (per exemple, el “valor” atorgat als guanys de temps de viatge o a les vides humanes en millores d’infraestructures). La força de MAMCA-SIS rau en reconèixer la distinció entre els components objectius i subjectius de l’avaluació i utilitzar una base factual per a les valoracions basades en les parts interessades dels impactes.

Aplicació a TANDEM

Una novetat clau d’aquest projecte és que MAMCA-SIS s’emplearà com a marc estructural per a un procés de democràcia deliberativa. Mentre que en enfocaments anteriors de MAMCA les parts interessades solien presentar les seves aportacions de manera independent, aquí formulen les opcions d’intervenció, els criteris d’avaluació i els seus respectius pesos per a MAMCA-SIS en els panells de deliberació. D’aquesta manera, MAMCA-SIS i l’enfocament de democràcia deliberativa es reforcen mútuament. MAMCA-SIS assegurarà un marc estructurat i basat en dades, així com una quantificació dels impactes, mentre que l’enfocament de democràcia deliberativa garantirà l’aprenentatge i la comprensió mútua entre les parts interessades.

Bibliografia

Lode M, te Boveldt G, Macharis C & Coosemans T. (2021). Application of Multi-Actor Multi-Criteria Analysis for Transition Management in Energy Communities. Sustainability. 13. 1783.
10.3390/su13041783.

Macharis C, Turcksin L & Lebeau K. (2012). Multi actor multi criteria analysis (MAMCA) as a tool to support sustainable decisions: State of use. 54, 1 (December, 2012), 610–620. DOI:https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.08.008)

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.