/*secondary navigation*/

DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE

El Mapeig Sistèmic Participatiu (PSM, per les seves sigles en anglès) implica les parts interessades en activitats de construcció de models en grup, involucrant-les en la construcció de mapes sistèmics qualitatius per obtenir informació sobre els impactes relacionats amb el sistema considerat i fomentar l’intercanvi de coneixements. Els Diagrams de Bucle Causal (CLDs, per les seves sigles en anglès) s’utilitzen per mapejar les variables de causa i efecte en tot el sistema, de manera que els mecanismes causals siguin adequadament considerats. L’estructura del sistema i els processos de retroalimentació es representen explícitament, i es poden descriure les dinàmiques del sistema.

Els models de dinàmica de sistemes es poden utilitzar per explorar les variables principals, les seves interconnexions i el comportament del sistema relacionat, així com les sinergies i els compromisos resultants en l’assoliment d’objectius diferents. A partir d’aquest mapa de sistema, és possible integrar altres fonts de coneixement i dades per desenvolupar un model quantitatiu.

Aplicació a TANDEM

TANDEM convidarà els habitants afectats a representar els impactes sistèmics de les polítiques i intervencions. A través d’aquest mètode, el projecte també tindrà en compte les característiques específiques de cada estudi de cas i assegurarà que es tinguin en compte els criteris rellevants per a les parts interessades, no només aquells per als quals les dades estiguin fàcilment disponibles.

TANDEM desenvoluparà una avaluació d’impacte quantitativa ex-ante sistèmica, complementant el mapa de sistema qualitatiu amb dades quantitatives i simulació (si és possible) a través dels següents passos:

  • Desenvolupament d’un mapa de sistema qualitatiu inicial basat en les entrevistes, utilitzant Diagrams de Bucle Causal (CLDs, per les seves sigles en anglès). Aquest mapa es modifica amb les idees dels ciutadans en el pas següent.
  • Facilitació de l’elaboració participativa de mapes de sistema (PSM) amb els ciutadans per proporcionar idees sobre qüestions específiques i fomentar l’intercanvi de coneixements, crear una comprensió comuna dels reptes, l’estructura del sistema subjacent i les dinàmiques relacionades, així com comprendre com les polítiques afecten el sistema. Això donarà lloc a la realització d’un mapa d’impacte qualitatiu de les polítiques i intervencions per comprendre les estructures sistemàtiques relacionades i els impactes derivats d’aquestes.
  • Identificació dels arquetips de sistema i integració d’altres fonts de coneixement i dades per desenvolupar un model quantitatiu (si és possible). L’avaluació d’impacte sistèmica resultant es presentarà als stakeholders, que podran proporcionar comentaris sobre les dinàmiques del sistema anticipades, assegurant-se que són capturades correctament i que els impactes resultants de les intervencions són raonables. Es realitzarà un anàlisi dels punts de palanca segons Meadows[1] i Abson et al.[2] per avaluar la força del palanca abordada per les polítiques i les intervencions identificades.

A la metodologia de TANDEM, el PSM serà part de les eines utilitzades en el primer panell amb l’objectiu de millorar la comprensió del context de cada estudi de cas per part dels stakeholders. Un dels resultats de TANDEM integrarà les principals conclusions de la combinació dels seus mètodes participatius (incloent el PSM).

[1] Meadows, D. H. (2008). Thinking in systems. A primer. (D. Wright & Sustainability Institute (eds.)). earthscan. https://doi.org/10.4324/9781315558837

[2] Abson, D. J., Fischer, J., Leventon, J., Newig, J., Schomerus, T., Vilsmaier, U., von Wehrden, H., Abernethy, P., Ives, C. D., Jager, N. W., & Lang, D. J. (2017). Leverage points for sustainability transformation. Ambio, 46(1), 30–39. https://doi.org/10.1007/s13280-016-0800-y

Bibliografia

Abson, D. J., Fischer, J., Leventon, J., Newig, J., Schomerus, T., Vilsmaier, U., von Wehrden, H., Abernethy, P., Ives, C. D., Jager, N. W., & Lang, D. J. (2017). Leverage points for sustainability transformation. Ambio, 46(1), 30–39. https://doi.org/10.1007/s13280-016-0800-y

Burdge, Rabel & Vanclay, Frank. (1996). Social Impact Assessment: A Contribution to the State of the Art Series. Impact Assessment. 14. 10.1080/07349165.1996.9725886.

Collste D, Pedercini M & Cornell S.E. (2017). Policy coherence to achieve the SDGs: using integrated simulation models to assess effective policies. Sustain Sci 12, 921–931. https://doi.org/10.1007/s11625-017-0457-x

Dendena B & Corsi S. (2015). The Environmental and Social Impact Assessment (ESIA): a further step towards an integrated assessment process. Journal of Cleaner Production. 108. 10.1016/j.jclepro.2015.07.110.

Esteves A, Franks D & Vanclay F.(2012). Social impact assessment: the state of the art. https://doi.org/10.1080/14615517.2012.660356

Gramling R & Freudenburg W (1992). Opportunity-Threat, Development, and Adaptation: Toward a Comprehensive Framework for Social Impact Assessment. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.1992.tb00464.x

Ijäs, A., Kuitunen, M.T., Jalava, K., (2010). Developing the RIAM method (rapid impact assessment matrix) in the context of impact significance assessment. Environ. Impact Assess. Rev. 30 (2), 82–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2009.05.009.

Lopes, Rita & Videira, Nuno. (2015). Conceptualizing Stakeholders’ Perceptions of Ecosystem Services: A Participatory Systems Mapping Approach. Environmental and Climate Technologies. 16. 10.1515/rtuect-2015-0011.

Meadows, D. H. (2008). Thinking in systems. A primer. (D. Wright & Sustainability Institute (eds.)). earthscan. https://doi.org/10.4324/9781315558837

Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. In Management. https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2601336

Suopajärvi, Leena. (2013). Social impact assessment in mining projects in Northern Finland: Comparing practice to theory. Environmental Impact Assessment Review. 42. 25–30. 10.1016/j.eiar.2013.04.003.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.